Συμφωνητικό για δοκιμές beta.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ). ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ, ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ («ΕΣΕΙΣ», «ΕΣΑΣ» Ή «ΣΑΣ») ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ) (ΟΙ «ΟΡΟΙ»). ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Δήλωση για μη παροχή εγγύησης. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ «ΒΕΤΑ» ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ή ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΠΟΤΕ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

1. Η Υπηρεσία

1.1 Η παροχή της Υπηρεσίας

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το Workbench. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο cjworkbench.org παρέχονται από τη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Columbia (εφεξής «η Εταιρεία») και περιλαμβάνουν έναν ιστότοπο — https://www.workbenchdata.com («ο Ιστότοπος»), μια λύση «λογισμικού με τη μορφή υπηρεσίας» (SaaS) που διατίθεται μέσω του Ιστότοπου («η Εφαρμογή»), μαζί με άλλα χαρακτηριστικά, περιεχόμενο, δίκτυα που προσφέρονται σε συνδυασμό με τον Ιστότοπο ή την Εφαρμογή (συλλογικά αποκαλούμενα «η Υπηρεσία»). Οι παρόντες Όροι αποτελούν τους νομικά δεσμευτικούς όρους χρήσης της Υπηρεσίας.

Η Εταιρεία θα επιλέγει, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, τον εξοπλισμό, τα εργαλεία, το σύστημα, το λογισμικό και το υλικό (hardware) που θα χρησιμοποιούνται προκειμένου να σας παρέχει την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία θα παρέχεται μέσω των διακομιστών της Εταιρείας και/ή των εξωτερικών διακομιστών τρίτων ή των υπηρεσιών διακομιστών που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος οι οποίοι χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία και επιλέγονται από την Εταιρεία κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

1.2. Δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας

Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, βεβαιώνετε ότι: α) είστε ενήλικος σύμφωνα με το όριο ενηλικίωσης στη χώρα διαμονής σας, β) η εκ μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας δεν παραβιάζει κανέναν ισχύοντα νόμο ή κανονισμό, γ) όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες που υποβάλλετε ή δημοσιεύετε στο πλαίσιο της χρήσης της Υπηρεσίας είναι ακριβείς και θα φροντίζετε να είναι ακριβείς ανά πάσα στιγμή. Εάν η Εταιρεία πληροφορηθεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι δεν δικαιούστε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ή ότι έχετε πάψει να πληροίτε τις σχετικές προϋποθέσεις, είναι πιθανό να αναστείλει ή να τερματίσει την εκ μέρους σας χρήση χωρίς προειδοποίηση και να αναστείλει, να κλειδώσει και/ή να διαγράψει τον λογαριασμό σας, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

1.3 Λογαριασμοί και εγγραφές

Για να έχετε πρόσβαση στις περισσότερες λειτουργίες της Υπηρεσίας, πρέπει να κάνετε εγγραφή και να αποκτήσετε λογαριασμό. Κατά την εγγραφή σας, ίσως σας ζητηθεί να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για τον εαυτό σας, όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι ακριβείς και ότι θα φροντίζετε να είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες ανά πάσα στιγμή. Κατά την εγγραφή, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασης και αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με τον λογαριασμό σας. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι ο λογαριασμός σας δεν είναι πλέον ασφαλής, τότε θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε αμέσως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hello@workbenchdata.com.

1.4 Αλλαγές στην Υπηρεσία

Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, να διακόψει, να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει οποιαδήποτε από τις κατά καιρούς παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αιτιολόγηση ή ανάληψη ευθύνης, και/ή να προσφέρει ορισμένες υπηρεσίες μόνο σε συγκεκριμένες εκδόσεις ή για επιλεγμένες φορές, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί ρητά το δικαίωμα να σας χρεώσει στο μέλλον για την Υπηρεσία η οποία διατίθεται προς το παρόν δωρεάν. Η Εταιρεία δεν θα σας χρεώσει για τη χρήση της Υπηρεσίας προτού δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ωστόσο η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τον Λογαριασμό σας με την Εταιρεία ή/και την εκ μέρους σας Χρήση της Υπηρεσίας, εν όλω ή εν μέρει, εάν αρνηθείτε να δώσετε τη ως άνω συγκατάθεση και πληρωμή εάν και όταν απαιτηθούν αυτές.

2. Εμπιστευτικότητα

Αναγνωρίζετε ότι, κατά την πρόσβαση στην Υπηρεσία και την εκ μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας, η οποία επί του παρόντος είναι σε μορφή beta, και κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας βάσει του παρόντος Συμφωνητικού, είναι πιθανό να αποκτήσετε ή να αναπτύξετε πληροφορίες που αφορούν την Υπηρεσία και/ή την Εταιρεία («Εμπιστευτικές πληροφορίες»), οι οποίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την Υπηρεσία, τον κώδικα, την τεχνολογία, τους αλγορίθμους, τα σχηματικά διαγράμματα, τις διαδικασίες δοκιμών, τη διεπαφή χρήστη, την τεκμηρίωση, τις αναφορές προβλημάτων, τις πληροφορίες ανάλυσης και απόδοσης, τις εφευρέσεις (είτε προσφέρονται για κατοχύρωση με διπλώματα ευρεσιτεχνίας είτε όχι) και άλλες τεχνικές, επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες, σχέδια και δεδομένα και πληροφορίες για προϊόντα, μάρκετινγκ και πελάτες. Κατά τη διάρκεια ισχύος και μετά τη λήξη του παρόντος Συμφωνητικού, θα πρέπει να τηρείτε την εμπιστευτικότητα και να προστατεύετε και να μην χρησιμοποιείτε (εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το παρόν Συμφωνητικό ή από την Άδεια AGPL3 ) ούτε να αποκαλύπτετε, τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, εκτός εάν αυτές οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες έχουν περιέλθει σε κοινή γνώση χωρίς παραβίαση του παρόντος Συμφωνητικού από εσάς. Δεν θα αποκαλύπτετε, ούτε θα διαθέτετε σε τρίτους με άλλον τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας, την Υπηρεσία, την τεκμηρίωση ή άλλο υποστηρικτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών που αφορούν την απόδοση ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων δοκιμών, των απόψεων, των δοκιμών απόδοσης (benchmarking) ή άλλων συμπερασμάτων αξιολόγησης) ή αντίγραφά τους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι λόγω της μοναδικής φύσης των Εμπιστευτικών Πληροφοριών της Εταιρείας δεν μπορεί να υπάρξει κατάλληλο ένδικο μέσο προστασίας για κάθε παραβίαση των υποχρεώσεών σας σύμφωνα με το παρόν, ότι οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση μπορεί να επιτρέψει σε εσάς ή σε τρίτους να ανταγωνιστείτε αθέμιτα την Εταιρεία με τρόπο που να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην Εταιρεία και συνεπώς, σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβίασης ή απειλής τέτοιας παραβίασης, η Εταιρεία θα δικαιούται να αιτηθεί ασφαλιστικά μέτρα και άλλα μέτρα επιβολής πράξεων ή παραλείψεων, επιπρόσθετα στα διαθέσιμα ένδικα μέσα. Για λόγους σαφήνειας, τα σχόλια Ανατροφοδότησης (Feedback) αποτελούν Εμπιστευτικές Πληροφορίες.

3. Περιεχόμενο χρήστη

3.1 Το περιεχόμενο χρήστη γενικά.

Ορισμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας επιτρέπουν στους χρήστες να αποστέλλουν («ανεβάζουν») περιεχόμενο στην Υπηρεσία, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται υπολογιστικά φύλλα, κείμενα και άλλες μορφές έργων («Περιεχόμενο Χρήστη»), και να δημοσιεύουν Περιεχόμενο Χρήστη στην Υπηρεσία. Διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία ενδεχομένως κατέχετε στο Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε στην Υπηρεσία.

3.2 Παραχώρηση περιορισμένης άδειας χρήσης στην Εταιρεία.

Με την ανάρτηση ή τη δημοσίευση Περιεχομένου Χρήστη, παρέχετε στην Εταιρεία ένα παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, χωρίς υποχρέωση καταβολής πνευματικών δικαιωμάτων, πλήρως εξοφλημένο δικαίωμα και άδεια χρήσης (με δικαίωμα υποαδειοδότησης) για τη φιλοξενία, αποθήκευση, μεταβίβαση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, τροποποίηση με στόχο τη μορφοποίηση για προβολή και διανομή του Περιεχομένου Χρήστη, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή μέσου και μέσω οποιωνδήποτε καναλιών μέσων που είναι τώρα γνωστά ή θα αναπτυχθούν αργότερα. Για το Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο ορίζετε ότι θα κοινοποιηθεί μόνο σε συγκεκριμένους χρήστες ή ομάδες χρηστών, η Εταιρεία γενικά θα κοινοποιεί μόνο τις συγκεκριμένες πληροφορίες στους συγκεκριμένους χρήστες ή ομάδες, εκτός αν τροποποιήσετε περαιτέρω τις ισχύουσες ρυθμίσεις κοινοποίησης στον λογαριασμό σας.

3.3 Παραχώρηση περιορισμένης άδειας χρήσης σε άλλους χρήστες.

Με τη δημοσίευση ή την κοινοποίηση Περιεχομένου Χρήστη σε άλλους χρήστες της Υπηρεσίας, παρέχετε σε αυτούς τους χρήστες μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης αυτού του Περιεχομένου Χρήστη όπως επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους και τη λειτουργικότητα της Υπηρεσίας.

 Δηλώσεις και εγγυήσεις σχετικά με το Περιεχόμενο Χρήστη.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύετε και τις συνέπειες της ανάρτησης ή της δημοσίευσης Περιεχομένου Χρήστη. Με την ανάρτηση ή τη δημοσίευση Περιεχομένου Χρήστη, επιβεβαιώνετε, δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 είστε εσείς ο δημιουργός και κύριος του Περιεχομένου Χρήστη ή έχετε τις απαραίτητες άδειες, τα δικαιώματα και τις συναινέσεις για να εξουσιοδοτείτε την Εταιρεία και τους χρήστες της Υπηρεσίας να χρησιμοποιούν και να διανέμουν το Περιεχόμενο Χρήστη σας όπως απαιτείται για την άσκηση δικαιωμάτων βάσει των αδειών που παρέχετε σε αυτή την παράγραφο, με τον τρόπο που προβλέπεται από την Εταιρεία, την Υπηρεσία και τους παρόντες Όρους, και

 το Περιεχόμενο Χρήστη σας και η χρήση του Περιεχομένου Χρήστη σας όπως προβλέπεται από τους παρόντες Όρους, δεν θίγουν και: (i) δεν θα παραβιάζουν ούτε θα παραβλάπτουν κανένα δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικού απορρήτου, των ηθικών δικαιωμάτων, του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής, του δικαιώματος δημοσιότητας ή οποιασδήποτε άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας ή διανοητικού δικαιώματος· (ii) δεν θα συνιστούν δυσφήμηση και δεν θα προσβάλλουν το δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής, της δημοσιότητας ή άλλων δικαιωμάτων κυριότητας οποιουδήποτε άλλου προσώπου· και (iii) δεν θα αναγκάζουν την Εταιρεία να παραβιάζει κανέναν νόμο ή κανονισμό.

3.4 Αποποίηση ευθυνών για το Περιεχόμενο Χρήστη.

Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επεξεργαστούμε ή να ελέγξουμε το Περιεχόμενο Χρήστη που εσείς ή άλλοι χρήστες αναρτάτε ή δημοσιεύετε και δεν θα είμαστε σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο Χρήστη. Ωστόσο, η Εταιρεία μπορεί, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να ελέγξει, να αφαιρέσει, να επεξεργαστεί ή να αποκλείσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη το οποίο, κατά την αποκλειστική κρίση μας, παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή είναι ανάρμοστο για άλλους λόγους. Κατανοείτε ότι κατά τη χρήση της Υπηρεσίας θα εκτίθεστε στο Περιεχόμενο Χρήστη από διάφορες πηγές και αναγνωρίζετε ότι το Περιεχόμενο Χρήστη ενδέχεται να είναι ανακριβές, προσβλητικό, άσεμνο ή ανάρμοστο. Συμφωνείτε να παραιτηθείτε και παραιτείστε από τυχόν νομικά δικαιώματα ή ένδικα μέσα που έχετε ή ενδέχεται να έχετε κατά της Εταιρείας σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη. Αποποιούμεθα ρητά κάθε ευθύνη σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη. Εάν κάποιος χρήστης ή κάτοχος περιεχομένου ενημερώσει ότι το Περιεχόμενο Χρήστη δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους, ενδέχεται να διερευνήσουμε τον ισχυρισμό και να αποφασίσουμε κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια εάν θα αφαιρέσουμε το Περιεχόμενο Χρήστη, κάτι το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Για λόγους σαφήνειας, η Εταιρεία δεν επιτρέπει να εκτελούνται στην Υπηρεσία δραστηριότητες που παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

4. Υπηρεσίες τρίτων και συνδεδεμένοι ιστότοποι.

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει εργαλεία μέσω της Υπηρεσίας που σας επιτρέπουν να εισάγετε ή να εξάγετε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου Χρήστη, [από ή] προς υπηρεσίες τρίτων, μεταξύ άλλων μέσω λειτουργιών που σας επιτρέπουν να συνδέσετε τον λογαριασμό σας στην Εταιρεία με λογαριασμό στην υπηρεσία τρίτου μέρους, όπως το Google Drive, το CKAN ή το Dropbox. Όταν χρησιμοποιείτε ένα από αυτά τα εργαλεία, συμφωνείτε ότι μπορούμε να μεταφέρουμε αυτές τις πληροφορίες στη σχετική υπηρεσία που παρέχεται από τρίτους. Οι υπηρεσίες τρίτων δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση των εξαγόμενων πληροφοριών σας από τρίτους. Η Υπηρεσία μπορεί επίσης να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους.

5. Ανάρμοστη ή παράνομη χρήση.

ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ:

 δεν θα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για παράνομο σκοπό ή κατά παράβαση οποιασδήποτε τοπικής, πολιτειακής, εθνικής ή διεθνούς νομοθεσίας·

 δεν θα παραβιάζετε ούτε θα ενθαρρύνετε άλλους να παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης ή της υπεξαίρεσης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου μέρους.

 δεν θα δημοσιεύετε, δεν θα αποστέλλετε («ανεβάζετε») και δεν θα διανέμετε Περιεχόμενο Χρήστη ή άλλο περιεχόμενο που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, ανακριβές ή τέτοιο που ένα έλλογο άτομο θα μπορούσε να θεωρήσει ανάρμοστο, ανίερο, άσεμνο, πορνογραφικό, παρενοχλητικό, απειλητικό, ενοχλητικό, κακόβουλο ή άλλως ακατάλληλο.

 δεν θα παρεμποδίζετε τις λειτουργίες της Υπηρεσίας που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως, μεταξύ άλλων, με: (α) την απενεργοποίηση ή την παράκαμψη λειτουργιών που εμποδίζουν ή περιορίζουν τη χρήση ή την αντιγραφή περιεχομένου· ή (β) με αντίστροφη μηχανίκευση ή άλλου είδους απόπειρα να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα οποιουδήποτε τμήματος της Υπηρεσίας εκτός αν πρόκειται για δραστηριότητα που επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία.

 δεν θα παρεμποδίζετε τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή την απόλαυση της Υπηρεσίας από οποιονδήποτε χρήστη, όπως, μεταξύ άλλων: (α) αποστέλλοντας («ανεβάζοντας») ή διαδίδοντας ιούς, λογισμικό ανεπιθύμητων διαφημίσεων (adware), κατασκοπευτικό λογισμικό (spyware), ιούς τύπου «worm» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό· (β) προωθώντας οποιαδήποτε ανεπιθύμητη προσφορά ή διαφήμιση σε άλλον χρήστη της Υπηρεσίας· (γ) προσπαθώντας να συλλέξετε προσωπικές πληροφορίες για άλλον χρήστη ή τρίτο μέρος χωρίς τη συγκατάθεσή του, ή (δ) εμποδίζοντας ή διακόπτοντας οποιοδήποτε δίκτυο, εξοπλισμό ή διακομιστή που συνδέεται με την Υπηρεσία ή χρησιμοποιείται για την παροχή της ή παραβιάζοντας οποιονδήποτε κανονισμό, πολιτική ή διαδικασία οποιουδήποτε τέτοιου δικτύου, εξοπλισμού ή διακομιστή.

 δεν θα προβαίνετε σε δόλιες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της πλαστοπροσωπίας φυσικού ή νομικού προσώπου, δεν θα ισχυριστείτε ψευδή επιχειρηματική σύνδεση, δεν θα αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό της Υπηρεσίας χωρίς άδεια, ούτε θα δηλώσετε ψευδή ηλικία ή ημερομηνία γέννησης.

 δεν θα πουλήσετε ούτε θα μεταβιβάσετε με άλλον τρόπο την πρόσβαση που παρέχεται βάσει των παρόντων Όρων ή οποιωνδήποτε Υλικών (όπως ορίζονται στην παράγραφο 9) ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή δυνατότητα προβολής, πρόσβασης ή χρήσης οποιουδήποτε Υλικού, ή

 δεν θα επιχειρήσετε να προβείτε σε οποιεσδήποτε από τις ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 7 [NL1] του παρόντος ούτε θα βοηθήσετε ούτε θα επιτρέψετε σε οποιοδήποτε πρόσωπο να εμπλακεί σε κάποια από τις ενέργειες που περιγράφονται στην παράγραφο 7 του παρόντος.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο, πληροφορίες ή/και δεδομένα που δημιουργούνται, δέχονται επεξεργασία, δημοσιεύονται, αποστέλλονται, μεταβιβάζονται ή παρέχονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από εσάς εφόσον εκτιμά ότι έρχονται σε αντίθεση με οποιονδήποτε από τους όρους που αναφέρονται στο παρόν, κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρείας, και/ή να λάβει μέτρα εναντίον του χρήστη που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο, την Εφαρμογή ή/και οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας (ή οποιαδήποτε από τις λειτουργίες της) για επιθετικούς, παράνομους ή βλαβερούς σκοπούς ή που άλλως δεν συμμορφώνεται πλήρως με τους παρόντες Όρους, στα οποία μέτρα συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αναστολή ή ο τερματισμός οποιασδήποτε χρήσης ή του συνόλου της χρήσης της Υπηρεσίας, με οποιονδήποτε τρόπο, ή/και ο τερματισμός του λογαριασμού σας.

6. Διάρκεια και τερματισμός.

Οι παρόντες Όροι είναι και θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ εφόσον πραγματοποιείτε οποιασδήποτε χρήση της Υπηρεσίας (είτε με Δωρεάν Δοκιμή είτε με Πρόγραμμα επί Πληρωμή ή με άλλον τρόπο) και/ή ο λογαριασμός σας δεν έχει τερματιστεί. Μπορείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας ή/και τη Δωρεάν Δοκιμή ή το Πρόγραμμα επί Πληρωμή σας οποτεδήποτε και κατά την κρίση σας, χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης, (i) απενεργοποιώντας τον λογαριασμό σας στη διαδικτυακή εφαρμογή της Εταιρείας ή επικοινωνώντας γραπτώς με την Εταιρεία και ζητώντας να απενεργοποιήσει/να διαγράψει τον λογαριασμό σας και (ii) διακόπτοντας την εκ μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας («Ειδοποίηση Τερματισμού»). Εάν χρησιμοποιείτε Πρόγραμμα επί Πληρωμή, οποιαδήποτε εκ μέρους σας Ειδοποίηση Τερματισμού θα ισχύει μόνο από την επόμενη Περίοδο Συνδρομής σας. Μπορούμε να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας ή/και το Πρόγραμμα επί Πληρωμή σας ανά πάσα στιγμή, εν όλω ή εν μέρει, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον σας δώσουμε γραπτή προειδοποίηση δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Με τον οποιοδήποτε τερματισμό ή λήξη των παρόντων Όρων, όλες οι άδειες και κάθε άλλο δικαίωμα και υπηρεσία που παρέχονται από εμάς σε εσάς στο πλαίσιο των παρόντων Όρων θα παύουν αμέσως και (i) θα εξοφλήσετε αμέσως κάθε υπόλοιπο που εκκρεμεί και (ii) θα σταματήσετε κάθε χρήση της Υπηρεσίας.

Μπορούμε επίσης να διακόψουμε, να αναστείλουμε, να περιορίσουμε ή να «επιβραδύνουμε» τη χρήση σας ή να αρνηθούμε να επιτρέψουμε τη χρήση της Υπηρεσίας, χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη, εάν κρίνουμε ότι παραβιάζετε αυτούς τους Όρους ή την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας ή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή για την αποφυγή παραβιάσεων του νόμου ή βλάβης στην Εταιρεία ή σε άλλους. Ο τερματισμός αυτών των Όρων Χρήσης, κάθε άδειας ή της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο ή στην Υπηρεσία δεν μας περιορίζει ως προς την προσφυγή σε άλλα ένδικα μέσα που διαθέτουμε εναντίον σας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ασφαλιστικών μέτρων.

7. Πολιτική Απορρήτου.

Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου (Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, «Πολιτική Απορρήτου») για πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, τη χρήση, την αποθήκευση και την κοινολόγηση των προσωπικών σας πληροφοριών. Η Πολιτική Απορρήτου ενσωματώνεται με αυτή την αναφορά στους παρόντες Όρους και γίνεται μέρος τους.

8. Τροποποίηση των παρόντων Όρων.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να αλλάζουμε τους παρόντες Όρους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Ελέγχετε κατά καιρούς τους παρόντες όρους για τυχόν αλλαγές. Εάν μια αλλαγή στους παρόντες Όρους τροποποιεί ουσιωδώς τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας, θα σας στείλουμε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τις εφαρμοστέες αλλαγές. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μετά την ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποδέχεστε τους τροποποιημένους Όρους. Οι ουσιώδεις τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που αποδέχεστε τους τροποποιημένους Όρους. Οι μη ουσιώδεις τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ μόλις δημοσιευτούν. Διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τους παρόντες Όρους θα επιλύονται σύμφωνα με το κείμενο των παρόντων Όρων που ίσχυε κατά τον χρόνο που προέκυψε η διαφορά.

9. Κυριότητα και δικαιώματα δημιουργού.

Η Υπηρεσία ανήκει στη Σχολή Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Columbia, η οποία έχει και την ευθύνη της λειτουργίας της Υπηρεσίας. Οι οπτικές διεπαφές, τα γραφικά, η σχεδίαση, η συλλογή του υλικού, οι πληροφορίες, τα δεδομένα, ο υπολογιστικός κώδικας (συμπεριλαμβανομένου του πηγαίου κώδικα ή του αντικειμενικού κώδικα), τα προϊόντα, το λογισμικό, οι υπηρεσίες και όλα τα άλλα στοιχεία της Υπηρεσίας («Υλικά») η οποία παρέχεται από την Εταιρεία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους. Όλα τα Υλικά που περιλαμβάνονται στην Υπηρεσία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας ή των τρίτων μας δικαιοπαρόχων. Εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση της Σχολής Δημοσιογραφίας του Πανεπιστημίου Columbia ή στο πλαίσιο της Άδειας AGPL3, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα Υλικά. Η Εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα στα Υλικά τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά στους παρόντες Όρους.

10. Ανατροφοδότηση.

Εάν αποφασίσετε να υποβάλετε σχόλια και προτάσεις σχετικά με προβλήματα της Υπηρεσίας ή προτεινόμενες τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στην Υπηρεσία («Ανατροφοδότηση»), τότε χορηγείτε στην Εταιρεία ένα απεριόριστο, διαρκές, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό, πλήρως εξοφλημένο, απαλλαγμένο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δικαίωμα να εκμεταλλευτεί την Ανατροφοδότηση με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της Υπηρεσίας και της δημιουργίας άλλων προϊόντων και υπηρεσιών.

11. Ισχύουσα νομοθεσία.

Οι παρόντες Όροι διέπονται από τους νόμους της πολιτείας της Καλιφόρνιας, ανεξάρτητα από τις αρχές περί σύγκρουσης νομοθεσιών. Αν επιτρέπεται η άσκηση αγωγής ή άλλου ένδικου βοηθήματος σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, τότε εσείς και η Εταιρεία συμφωνείτε ότι υπάγεστε στην προσωπική και αποκλειστική δικαιοδοσία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας για την επίλυση κάθε διαφοράς. Παρέχουμε την Υπηρεσία από τα γραφεία μας στην Καλιφόρνια και δεν παρέχουμε καμία δήλωση ότι τα Υλικά που περιλαμβάνονται στην Υπηρεσία είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε άλλες τοποθεσίες.

12. Πλήρης συμφωνία.

Οι παρόντες Όροι, η Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και, κατά περίπτωση, το Επιμέρους Συμφωνητικό αποτελούν την πλήρη νομική συμφωνία ανάμεσα σε Εσάς και την Εταιρεία και διέπουν την εκ μέρους Σας χρήση των Υπηρεσιών, αντικαθιστώντας κάθε προηγούμενη συμφωνία ανάμεσα σε Εσάς και την Εταιρεία σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Οποιαδήποτε παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη των Όρων θα ισχύει μόνο εάν είναι γραπτή και φέρει την υπογραφή του παραιτούμενου μέρους.

13. Περιορισμός ευθύνης.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΑΛΛΩΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (I) ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΕΩΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) Ή (II) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΕΥΛΟΓΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ή ΣΕ 100 ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ, ΟΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ[NL2] , ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΠΟΤΕ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΩΝ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΟΠΟΤΕ Ο ΩΣ ΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΩΣ ΑΝΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

Did this answer your question?